Algemene voorwaarden

Alle sieraden worden geleverd met een mooie sieraden doos en stuur in een verzegelde luchtbellen envelop.

Verzending naar Nederland:
Klaar om te verzenden 1-2 werkdagen na ontvangst van betaling bij klaar sieraden of 2-3 weken na bestelling en betaling bij sieraden die zijn niet gelijk op voorad.

Prijzen:
Alle genoemde prijzen in de online shop zijn in euro’s.

Contant bij afhalen:
U kunt de bestelling ook af komen halen, graag na afspraak.

Andere betaalmethoden:
Kijk op betaalmogelijkheden.

Verzending:
De verzending van uw bestelling geschiedt via PostNL. K Creative is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van leveringen via PostNL.

Verzendkosten:
De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht van de bestelde producten. Dit geldt ook voor zendingen naar het buitenland en voor aangetekende en/of verzekerde bestellingen. Als u een bestelling aangetekend of verzekerd verstuurd wil hebben laat me dit via een bericht weten a.u.b.

Aanbiedingen en acties van K Creative zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Privacyverklaring:
K Creative verklaart hierdoor nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en voor de afhandeling van bestellingen. Desbetreffende gegevens worden niet verkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Maat- en kleurverschillen:
U dient rekening te houden met kleine maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven u niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren. De producten zijn niet op ware grootte afgebeeld, de maat van het product staat aangegeven bij de productomschrijving.

Overmacht
In geval van overmacht is K Creative niet gehouden haar verplichtingen richting de klant na te komen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen tegen de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Copyright/Auteursrechten:
Op alle afbeeldingen en teksten op de site van K Creative berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

K Creative heeft ten alle tijde het recht om de algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.

Typefouten voorbehouden.